Her vil du finne referatene fra våre siste avholdte Årsmøter, samt gjeldende vedtekter for Bygdecrew.

 

Årsmøtereferater Vedtekter
Årsmøte 2016 | Link
Årsmøte 2015 | Link Vedtekter v3.0 (2015-) | Link  (Gjeldende)
Årsmøte 2014 | Link Vedtekter v2.2 (2012) | Link

 

 

Vi bruker Google Apps til mail, kalender, prosjekt og dokumenthåndtering.
Dette gir oss fleksibilitet til å jobbe hvor som helst, samtidig som vi nesten ikke har utgifter til drift av tjenesten.